lestetrov

Poďakovanie za účasť na Plavení vo vodnom žľabe Rakytovo a Prechádzke lesom Mesta Banská Bystrica

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ďakujú všetkým zúčastneným na oboch akciách. Dňa 23.4.2016 sa uskutočnil 10. ročník plavenia na ktorom sa zúčastnil rekordný počet návštevníkov. Pri príjemnom počasí mohli vidieť historický spôsob plavenia v jedinečnom drevenom žľabe Rakytovo na ktorom sa osobne aj zúčastnilo množstvo návštevníkov. Plavenie bolo spríjemnené podávaným občerstvením, hudbou a poskytovaním odborného výkladu pracovníčkou Správy národného parku Veľká Fatra Ing.Máriou Apfelovou o živote v mokradi nachádzajúcej sa v blízkosti vodného žľabu. Dňa 7.5.2016 v rámci lesníckych dní organizovaných NLC Zvolen sme sa stretli s návštevníkmi (80 návštevníkov, z toho veľa veľa detí), ktorých zaujíma práca lesníka a život v prírode. Za slnečného počasia všetci zúčastnení absolvovali 3,6 km okruh v lokalite Breziny, kde sme vysvetľovali prácu lesníka, prírode blízke hospodárenie v lese. V rámci zastavení na 5 stanovištiach na praktických ukážkach vysvetľovala pani Ing.Jaloviarová a Ing.Navrátil z NLC Zvolen význam semien lesných drevín, hlasy zvierat, Ing.Jaloviar z TU Zvolen na ukážkach vývrtov zo stromov vysvetľoval rast stromov a dendrochronológiu, Ing.Doboš z MLBB s.r.o. skúšal poznávačku lesných zvierat a ich stopy a Ing.Apfelová z SNP VF priblížila život šeliem v prírode a význam mokradí v krajine. Na záver boli všetky deti ocenené keksíkmi a v rámci súťaže boli odovzdané 2 ceny a to jelení paroh pre detského víťaza a kniha o Lesoch mesta Banská Bystrica pre dospelého. Celá akcia bola ukončená opekačkou veľmi kvalitných špekačiek a streľbou zo vzduchovky. Foto v časti Fotogaléria - Prechádzka lesom 2016 a Rakytovo plavenie 2016. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. touto cestou ďakujú všetkým zúčastneným za ich záujem na realizácii našich akcií.
Webra solutions s.r.o