lestetrov

Plavenie v drevenom vodnom žľabe Rakytovo dňa 28.4.2017 11. ročník

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. ďakujú všetkým plaviteľom (háčikárom) a návštevníkom že aj napriek nepriazni počasia sa zúčastnil 11. ročníku otvorenia plavebnej sezóny na drevenom vodnom žľabe Rakytovo. Plavenie sa nieslo v duchu hesla "Lesník nepozná zlé počasie , len zlé oblečenie". Celkovo sme splavili 6 prm dreva. Záznam z plavenia si môžete pozrieť v archíve TV Hronka na http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/tradicia-splavovania-dreva-pretrvava/.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. podporujú projket "Podnik medzitrhu páce - šanca pre všetkých"

Projekt "Zamestnanosť a zamestnateľnosť, základný predpoklad začleňovania Rómov" je realizovaný s finančnou podporou MV SR, ÚS vlády SR pre rómske komunity.

Ponuka práce vo výkone prečistky

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. hľadajú dodávateľov prác vo výkone prečistky (prerezávky, plecie ruby)

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. úspešne realizujú investíciu výstavba Lesnej cesty Hančky - Krupné uhlisko financovanej z PRV SR 2014 - 2020

Výstavbu protipožiarnej lesnej cesty Hančky – Krupné uhlisko v dĺžke 3151 m realizujeme za účelom zlepšenia prístupu lesných porastov pre ich ochranu v prípade vzniku požiaru, nakoľko v súčasnosti tu neexistuje žiadna lesná cesta. Investícia vo výške 382 878,48 € bez DPH bude hradená zo zdrojov EU a štátu.
Webra solutions s.r.o