Les Tetrov

Prezentácia prírode blízkeho obhospodarovania lesov v lesoch mesta Banská Bystrica na konferencii.

Prírode blízke obhospodarovanie lesov v lesoch mesta Banská Bystrica  bude jednou z deviatich tém konferencie, ...

Prezentácia prírode blízkeho obhospodarovania lesov v lesoch mesta Banská Bystrica na konferencii.

Prírode blízke obhospodarovanie lesov v lesoch mesta Banská Bystrica  bude jednou z deviatich tém konferencie, ...

Propagácia náučného chodníku Serpentíny Urpín Slovenskou agentúrou životného prostredia

Ďakujeme Slovenskej agentúre životné prostredia za spropagovanie nášho Náučného chodníku Serpentíny ...

Plavenie v drevenom vodnom žľabe v roku 2020 zrušené

Vzhľadom na svetovú pandémiu Covid19 je naša každoročná akcia otvárania plavebnej sezóny vo vodnom žľabe ...
Webra solutions s.r.o