gallery

Foto

1nch serpentíny urpín - slávnostná lavička foto e.apfel .jpg
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička foto E.Apfel
2nch s-u slávnostná lavička foto e.apfel.jpg
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička2 foto E.Apfel
3nch s-u slávnostná lavička z hora foto e.apfel.jpg
Náučný chodník Serpentíny Urpín - slávnostná lavička 3 foto E.Apfel
4náučný chodník serpentíny urpín infotabula Úvod.jpg
Náučný chodník Serpentíny Urpín infotabula Úvod foto E.Apfel
5náučný chodník serpentíny urpín plastika stepníka foto e.apfel.jpg
Náučný chodník Serpentíny Urpín plastika stepníka foto E.Apfel
6náučný chodník s-u infotabula č.2 náš kamenný domov.jpg
Náučný chodník S-U infotabula č.2 Náš kamenný domov foto E.Apfel
7nc s-u infot.č.3 - z lesa ku hviezdam.jpg
Náučný chodník S-U infot.č.3 - Z lesa ku hviezdam foto.E.Apfel
8chodník po údržbe serpentíny urpín.jpg
Náučný chodník po údržbe Serpentíny Urpín foto E.Apfel
9nch s-u infotabula č.4 Štedrosť lesa .jpg
Náučný chodník S-U infotabula č.4 Štedrosť lesa foto E.Apfel
10nc s-u infotabuľa č.5 lesné biotopy urpínu.jpg
Náučný chodník S-U infotabuľa č.5 Lesné biotopy Urpínu foto E.Apfel
11nch s-u údržba chodníku.jpg
Náučný chodník S-U údržba chodníku2 foto E.Apfel
12nch s-u vyhliadka.jpg
Náučný ch. S-U vyhliadka foto E.Apfel
13nch s-u preliezka na st. č.7.jpg
Náučný CH S-U preliezka na st. č.7 foto E.Apfel
14nc s-u infot. č.7 vtáky a ich domčeky.jpg
Náučný Ch. S-U infot. č.7 Vtáky a ich domčeky foto E.Apfel
15nc s-u plastika na stanovišti vtáky a ich domčeky.jpg
Náučný Ch. S-U plastika na stanovišti Vtáky a ich domčeky foto E.Apfel
16nc s-u vtáčia búdka.jpg
Náučný Ch. S-U vtáčia búdka foto E.APfel
17nc s-u zvonkohra.jpg
Náučný Ch. S-U zvonkohra foto E.Apfel
18nch s-u info. na stan.č.7 hmyz a jeho význam.jpg
Náučný CH S-U info. na stan.č.7 Hmyz a jeho význam foto E.Apfel
19nc s-u infotabula hmyz .jpg
Náučný Ch. S-U infotabula Hmyz foto E.Apfel
20nc s-u infotabula č.8 urpínska lesostep.jpg
Náučný Ch. S-U infotabula č.8 Urpínska lesostep foto E.Apfel
21nc s-u infotabula č.9 pohľady z vartovky.jpg
Náučný Ch. S-U infotabula č.9 Pohľady z Vartovky foto E.Apfel
22nc s-u infot. č.10 Čo robí lesník.jpg
Náučný Ch. S-U infot. č.10 Čo robí lesník foto E.Apfel
23nc s-u plastika na č.10.jpg
Náučný Ch. S-U plastika na č.10 foto E.Apfel
24nc s-u smerovník.jpg
Náučný Ch. S-U smerovník foto E.Apfel
25nc s-u stanovište č. 11.jpg
Náučný Ch. S-U stanovište č. 11 foto E.Apfel
26nc s-u detail infotabule letokruhy.jpg
Náučný Ch. S-U detail infotabule Letokruhy foto E.Apfel
27nc s-u infot. spoznajte nás.jpg
Náučný Ch. S-U infot. Spoznajte nás foto E.Apfel
28nc s-u bočný pohl. na stan. č.11.jpg
Náučný Ch S-U bočný pohl. na stan. č.11 foto E.Apfel
29nc s-u detail poznávania z infotabuly.jpg
Náučný Ch. S-U detail poznávania z infotabule foto E.Apfel
30nc s-u označenie stromu pre poznávanie - smrek obyčajný.jpg
Náučný Ch. S-U označenie stromu pre poznávanie - smrek obyčajný foto E.Apfel
31nc s-u označenie javor horský.jpg
Náučný Ch. S-U označenie javor horský foto E.Apfel
32nch s-u oddychové miesto.jpg
Náučný CH S-U oddychové miesto foto E.Apfel
33nch s-u infot. č.12 práca s verejnosťou.jpg
Náučný CH S-U infot. č.12 Práca s verejnosťou foto E.Apfel
34nch s-u infot. č.13 záver.jpg
Náučný CH S-U infot. č.13 Záver foto E.Apfel
35nc s-u infot. č.13 celkový pohľad.jpg
Náučný Ch. S-U infot. č.13 celkový pohľad foto E.Apfel
36nc s-u smerovník na Žltých pieskoch.jpg
Náučný Ch. S-U smerovník na Žltých pieskoch foto E.Apfel
37otvorenie nc s-u primátorom p.gogolom.jpg
Otvorenie Náučného chodníku Serpentíny -Urpín primátorom P.Gogolom foto.P.Dzurák
38otvorenie nc lesná pedagogika vedená primátorom p.gogolom.jpg
Otvorenie Náučného Ch. lesná pedagogika vedená primátorom P.Gogolom foto P.Dzurák
39primátor p.gogola skúša žiakov pri otvorení nc.jpg
Primátor P.Gogola skúša žiakov pri otvorení Náučného chodníku foto P.Dzurák
40kontrola súťaže pri otvorení nch.jpg
Kontrola súťaže pri otvorení Náučného chodníku foto P.Dzurák
41otvorenie nch deti na preliezke.jpg
Otvorenie Náučného CH deti na preliezke foto P.Dzurák
42otvorenie nch - deti skúšajú zvonkohru.jpg
Otvorenie Náučného CH - deti skúšajú zvonkohru foto P.Dzurák
43otvorenie nc deti pri urpínskej lesostepi.jpg
Otvorenie Náučného Ch. deti pri Urpínskej lesostepi foto P.Dzurák
44otvorenie nch infotab. č.9.jpg
Otvorenie Náučného CH infotab. č.9 foto P.Dzurák
lesy
Webra solutions s.r.o