gallery

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. podporujú projket "Podnik medzitrhu páce - šanca pre všetkých"

Projekt "Zamestnanosť a zamestnateľnosť, základný predpoklad začleňovania Rómov" je realizovaný s finančnou podporou MV SR, ÚS vlády SR pre rómske komunity.

userfiles/file/Medzitrh%20pr%C3%A1ce/plagat_mrk_2(1).pdf


lesy
Webra solutions s.r.o